Acest eveniment s-a încheiat de:

Pentru a ne urmări în direct, accesați pagina LIVE.

500 de ani de reformă - Nevoia noastră de reformă astăzi

Un alt an este aproape de încheiere – și cu siguranță fiecare dintre noi poate să declare cu încredere: ”Până aici Domnul ne-a ajutat” (1 Samuel 7:12).

De ce a găsit Dumnezeu cu cale să ne mai cruțe un an? „În El avem viața, mișcarea și ființa; ... pentru că suntem descendenții Săi” (Fapte 17:28 engl. KJV). Într-adevăr ne aflăm încă aici, pe pământul celor vii, dintr-un anumit motiv – ne este desemnată o sarcină importantă. Fiindu-ne încredințată solia reformei, lucrarea noastră este să cooperăm cu Creatorul nostru pe măsură ce El caută să ne remodeleze, să ne transforme și să restaureze caracterele noastre imperfecte ca să reflecte chipul Său desăvârșit. Speranța noastră se găsește în Isus Hristos, Mântuitorul lumii, singura sursă măreață de har abundent și atotputernic.

Când urmărim aceste expuneri din Săptămâna de Rugăciune, fiecare dintre noi să se roage pentru o experiență proaspătă a convertirii. În timp ce multe din informațiile de aici sunt istorice, principiile prezentate sunt totuși vitale și extrem de importante pentru viața noastră spirituală astăzi.

Să luăm în considerare cu rugăciune modul în care marea reformă trebuie să se aplice fiecăruia dintre noi, împărtășind de asemenea aceste prezentări cu alții care poate că nu cunosc aceste adevăruri.

Fie ca Domnul să ofere fiecăruia binecuvântările spirituale bogate, atât de necesare – și fie ca principiile reformatoare puse în acțiune prin puterea lui Dumnezeu să grăbească apogeul credinței și nădejdii noastre în revenirea curândă a Mântuitorului nostru milostiv, Isus Hristos!

Ordinea prezentărilor este următoarea:

1. Nevoia noastră de reformă astăzi
2. Vocea de la Wittenberg
3. Sola Gratia - Doar prin har
4. Sola Fide - Doar prin credință
5. Sola Scriptura - Doar prin Scriptură
6. Solus Christus - Doar prin Hristos
7. Soli Deo Gloria - Toată slava doar lui Dumnezeu

1. Nevoia noastră de reformă astăzi

2. Vocea de la Wittenberg

3. Sola Gratia - Doar prin har

4. Sola Fide - Doar prin credință

5. Sola Scriptura - Doar prin Scriptură

6. Solus Christus - Doar prin Hristos

7. Soli Deo Gloria - Toată slava doar lui Dumnezeu