Acest eveniment s-a încheiat de:

„Fiindcă așa cum gândește [omul] în inima lui, așa este el…” (Regele Solomon ~990-931 î.Hr. – Proverbe 23:7a BTF)

Vă invităm să urmăriți conferința „Cum gândim? susținută de doctorul Emil Barbu și pastorul Radu Ioniță, în perioada 17-19 Ianuarie 2020, la Bacău.

Program

Suntem ce mâncăm – dr. Emil Barbu

Hrană pentru minte – Radu IonițăBioritmul (Daily Program) – dr. Emil Barbu

Ordonarea minții – Radu IonițăMintea – locul marilor decizii – dr. Emil Barbu

Valoarea unui gând – Radu Ioniță

LIVE

Rulează videoul

În cazul în care nu merge transmisia LIVE pe această pagină, vă rugăm să verificați aici. Pentru a fi la curent cu transmisiunile noastre și cu publicarea videoclipurilor, vă rugăm să vă abonați dând click pe butoanele alăturate (Facebook, YouTube).

În cazul în care nu merge transmisia LIVE pe această pagină, vă rugăm să verificați aici. Pentru a fi la curent cu transmisiunile noastre și cu publicarea videoclipurilor, vă rugăm să vă abonați dând click pe butoanele alăturate (Facebook, YouTube).

În pragul veșniciei

Într-o călătorie lungă este ușor să obosim în dorința noastră pentru destinația finală. Uneori, destinația pare să fie atât de departe încât noi avem tendința să ne gândim doar la alte lucruri. Totuși, pe măsură ce ne apropiem de țintă, există o nouă hotărâre și un mai puternic sentiment de grabă – și de speranță.

Poporul lui Dumnezeu este astăzi într-o călătorie spirituală de o importanță mult mai mare decât orice călătorie de pe pământ. Noi suntem de fapt în pragul veșniciei. Semnele timpului se împlinesc rapid în jurul nostru și în curând Domnul va coborî cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu.

Îndurătorul nostru Domn și Mântuitor a considerat potrivit să ne mai susțină încă un an ca să participăm la această săptămână de rugăciune. Va avea aceasta un impact asupra noastră? „Căci El zice: La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.” (2 Corinteni 6:2).

Învățăturile din acest an „În pragul veșniciei”, vor să ne inspire și să ne amintească de privilegiul extraordinar pe care îl avem de a merge cu Creatorul pământului, al mării și al cerului înainte ca perioada de probă să se încheie pentru planeta noastră decăzută.

Fie ca fiecare dintre noi să luăm în considerare, cu rugăciune, aceste învățături, împărtășindu-le și cu cei din jurul nostru, cu prietenii și vecinii noștri.

Este rugăciunea noastră ca Duhul lui Dumnezeu să ne înzestreze cu o nouă vitalitate în așteptarea cu nerăbdare a întoarcerii Domnului nostru – și să ne întărească inimile ca în curând să putem fi în stare să Îl întâmpinăm și să spunem din toată inima: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru, pe care L-am așteptat, în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul, în care ne încredeam, acum să ne veselim, și să ne bucurăm de mântuirea Lui!” (Isaia 25:9, trad. engl.) Amin!

Editorial

Israeliții se apropiau de Țara Promisă – destinația lor finală, ultima lor țintă. Patruzeci de ani de călătorie prin pustie erau acum în urma lor. Din cauza atitudinii lor mereu nemulțumitoare, majoritatea dintre ei fuseseră lăsați în urmă, morți în deșert.

Satan nu era fericit. Ar fi făcut orice să împiedice poporul lui Dumnezeu să intre în Canaan. Acum s-a folosit de un profet apostat ca să cauzeze vătămare serioasă acelei mulțimi, pentru a-L face pe Dumnezeu să nu găsească plăcere în ei și ca ei să fie distruși. 

În trecut Balaam fusese un profet al lui Dumnezeu, dar apoi el a apostaziat. Acum fostul profet al lui Dumnezeu îi prezenta lui Balac un plan diavolesc despre cum să distrugă poporul lui Dumnezeu, chiar când erau la granițele Canaanului.

În planul său el a inclus prietenia cu păgânii, muzică senzuală, dans, femei senzuale și vin, ca să le întunece simțurile și să îi atragă într-o dezgustătoare și înjositoare idolatrie. 

Biblia rezumă totul spunând că „Israel locuia în Sitim; și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor; și poporul a mâncat, și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor.” (Numeri 25:1, 2)

Dumnezeu a trimis o plagă severă care a distrus 24 000 de israeliți. Analizând acest teribil dezastru moral și consecințele lui imediate, Pavel a scris: „Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: <<Poporul a șezut să mănânce și să bea; și s-au sculat să joace.>> Să nu curvim, cum au făcut unii din ei… Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor.” (1 Corinteni 10:6-8, 11).

Trăim în pragul veșniciei. Acesta este un timp solemn și foarte periculos când ne așteptăm să-L vedem pe Domnul foarte curând, iar Satan va folosi cele mai puternice arme ale sale să împiedice pe poporul lui Dumnezeu să intre în Țară Promisă
din cer. 

„Satan cunoaște bine materialul cu care are de-a face în inima omului. El cunoaște acele trăsături din fiecare caracter, care pot fi mai ușor atacate, deoarece le-a studiat mii de ani cu o râvnă demonică și, în generațiile care au urmat una după alta, s-a străduit să-i răstoarne pe cei mai tari bărbați, prinți din Israel, prin aceleași ispite care au izbutit atât de teribil la Baal-Peor. În toate veacurile se găsesc epave de caracter, care au naufragiat la stâncile poftelor firii pământești. Pe măsură ce ne apropiem de încheierea timpului, iar poporul lui Dumnezeu se află la granițele Canaanului, Satan, ca mai înainte, își va dubla eforturile, ca să-i împiedice să intre în Țara promisă. El întinde curse pentru fiecare suflet. Nu numai cei neștiutori și needucați trebuie să fie cu luare aminte. El va pregăti ispite și pentru acei care se găsesc în locurile cele mai de cinste și în slujbele cele mai sfinte; dacă poate să-i ademenească să-și întineze sufletul, atunci, prin ei, e în stare să-i ducă pe mulți la pieire. Și pentru aceasta se slujește de aceleași mijloace și astăzi, ca și acum trei mii de ani. Prin prietenii lumești, prin expunerea frumuseții, prin ispita căutării plăcerii, prin dezmăț, petreceri sau un pahar cu vin, el îi duce pe oameni la călcarea poruncii a șaptea…

Israeliții au fost ispitiți să păcătuiască într-un moment când se aflau într-o stare de tihnă și siguranță. Au pierdut din vedere să caute fără încetare fața lui Dumnezeu, au neglijat rugăciunea și s-au lăsat în voia unei deosebite încrederi în sine. Comoditatea și îngăduința de sine au lăsat nesupravegheată citadela sufletului și gândurile josnice și-au făcut intrare. Trădătorii de dincoace de ziduri au fost aceia care au dărâmat întăriturile principiilor și l-au trădat pe Israel, încredințându-l puterii lui Satan. În felul acesta caută Satan și în zilele noastre să nimicească sufletele. Un lung proces pregătitor, necunoscut lumii, se desfășoară în inimă înainte ca un creștin să săvârșească păcatul de față. Mintea nu coboară deodată de la curăție și sfințenie, la decădere, la patimi și fărădelege. E nevoie de timp pentru ca acei care sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu să ajungă la nivelul brutelor sau al demonicului. Noi suntem schimbați prin privire. Omul care nutrește în inimă cugete necurate ajunge în cele din urmă să aibă plăcere de păcatele pe care altădată la privea cu scârbă.” (Patriarhi și profeți, pp. 457, 458 – sublinieri adăugate)

„Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă.” (1 Corinteni 10:12).

Fie ca Domnul să fie îndurător și milostiv cu poporul Său, pe măsură ce noi ne apropiem de Canaanul ceresc!

Suntem ce mâncăm & Hrană pentru minte – dr. Emil Barbu & Radu Ioniță

Rulează videoul

Bioritmul (Daily Program) & Ordonarea minții – dr. Emil Barbu & Radu Ioniță

Rulează videoul

Mintea – locul marilor decizii & Valoarea unui gând – dr. Emil Barbu & Radu Ioniță

Rulează videoul

Pentru a fi la curent cu activitatea desfășurată pe marea temă a sănătății trupești și spirituale, vă invităm să vă abonați la canalul de YouTube „Consultații pentru Trup și Suflet” și la pagina de Facebook ce poartă același nume.

„Doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.” (3 Ioan 1:2)

O profeție și o promisiune – Alwin Vedhasingh

Rulează videoul

Ultimul act al dramei – Marian Sîrbu

Rulează videoul

Când Hristos părăsește Sanctuarul – Peter Cay-ohen

Rulează videoul
Fericita nădejde – Abel Morales
Rulează videoul
În cazul în care nu merge transmisia LIVE pe această pagină, vă rugăm să verificați aici. Pentru a fi la curent cu transmisiunile noastre și cu publicarea videoclipurilor, vă rugăm să vă abonați dând click pe butoanele alăturate (Facebook, YouTube).
În cazul în care nu merge transmisia LIVE pe această pagină, vă rugăm să verificați aici. Pentru a fi la curent cu transmisiunile noastre și cu publicarea videoclipurilor, vă rugăm să vă abonați dând click pe butoanele alăturate (Facebook, YouTube).

Semnele timpului

„Fățarnicilor, fața pământului și a cerului știți s-o deosebiți, vremea aceasta cum de n-o deosebiți?”
(Luca 12:56)

Frunzele agitate cădeau
În jurul meu unde stăteam;
Zilele însorite se scurgeau
Și scădeau mereu – ce se întâmplă oare?
Vara, cu lumina soarelui
Și florile parfumate, este moartă;
Iar toamna, în bunătatea ei,
A presărat acum pământul cu roșu.

Nu este nevoie de un văzător să ne spună
Când vara se sfârșește;
Nu este nevoie de vreun profet
Să ne spună că iarna se apropie.
Cunoaștem semnele verii
Și ale toamnei, iernii și primăverii;
Dar știm noi semnele care ne spun
Despre venirea Regelui?

Semnele sunt scrise deslușit
Dacă noi doar ne uităm
În paginile binecuvântate
Ale măreței Cărți învechite.
Ziua venirii Lui
Se apropie acum cu siguranță…
Semnele sunt toate în jurul nostru
Pe pământ, pe mare și în cer.

Mireasa Lui se pregătește
Își pune hainele de har;
Ea așteaptă să vadă gloria
Și fața Lui zâmbitoare.

Priviți! El vine curând!
Iată, Mirele Se apropie!
Semnele sunt toate în jurul nostru,
Pe pământ, pe mare și în cer.

Ești pregătit pentru cină,
Pentru nunta Mielului?
Sau este totul pentru tine o glumă,
O teorie sau o înșelătorie?
Tu spui: „Am auzit această poveste,
O, de atât de multe ori până acum!”
Și așa tu nu realizezi
Că Mirele este la ușă.

Ziua Sa de pregătire
Și ziua Lui de nori și tristețe,
Ziua Lui de întuneric teribil
Și ziua Lui de osândă groaznică,
Ziua de groaznică pierzanie se grăbește
A tuturor oamenilor păcătoși,
Care vor căuta adăpost în peșteri
Sau vreun refugiu, atunci.

O, vino curând, Doamne Isuse!
Căci noi așteptăm din zi în zi.
„Iată! El vine curând”,
Acum aud Duhul spunând.
Noi nu vom mai zăbovi;
Pe pământ și mare sau în cer
Semnele spun hotărât
Împărăția Lui este aproape.

Adaptare după o sursă anonimă

Vă așteptăm săptămânal să ne închinăm împreună Domnului prin intermediul transmisiilor în direct. Mai multe detalii pe pagina LIVE a siteului.
„Tot ce ne crește, ne înnobilează, ne ajută în năzuința spre mai bine și mai frumos, spre mai aproape de Modelul desăvârșit, merită promovat!” (AZSMR-Bucov)

Poate ți-ar face plăcere să vizionezi și...

Descoperă ultimele postări

Nu uita să te abonezi!

© 2023 AZSMR-Bucov