Acest eveniment s-a încheiat de:

Până atunci, vă invităm să vizionați evenimentele transmise anterior.

Ambasadori pentru Hristos

În Era informațională de astăzi, este destul de ușor să îți faci o impresie despre oameni, căutând online, ca să vezi ce prieteni au.

În Scriptură, Domnul nostru Isus Hristos declară: „Voi sunteţi prietenii Mei dacă faceţi orice vă poruncesc Eu. De acum înainte nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeţi și să aduceţi roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.” (Ioan 15:14-16 engl.).

Ca prieteni ai Lui, Hristos are încredere în noi că putem să Îl prezentăm cum se cuvine celor care nu Îl cunosc. Tratăm cu seriozitate această responsabilitate? Am apreciat noi acest mare privilegiu așa cum ar trebui? Încă un an se apropie de sfârșit - un an în care Cel mai bun Prieten al nostru a revărsat multe binecuvântări asupra fiecăruia dintre noi. Oare nu este timpul potrivit să împărtășim mai deschis cu alții care nu L-au cunoscut sau poate au uitat de El? În Matei 28:19-20 Domnul ne poruncește: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.”

Prelegerile din acest an, „Ambasadori pentru Hristos”, sunt intenţionate să ne inspire și să ne motiveze să avem un zel mai profund, pentru a putea reprezenta cât mai drept guvernarea sublimă și principiile neegoiste ale celui de-al treilea cer – Sanctuarul de sus, unde domnește Stăpânul nostru. Aceasta vrea să ne echipeze cu mijloacele necesare pentru a îndeplini mai eficient sarcina încredinţată nouă de Domnul.

Fiecare dintre noi să ne îngrijim cu rugăciune de nevoia noastră spirituală în această privinţă, împărtășind aceste publicații și cu alţii care poate sunt izolați sau imobilizaţi în casă.

Rugăciunea noastră este ca Duhul Domnului Hristos să ne învioreze inimile pentru ca să preluăm această oportunitate din tot sufletul – să fim într-o așteptare zeloasă, să avem mai multă râvnă pentru lucrarea Tatălui nostru (Luca 2:49).

Ordinea prezentărilor este următoarea:

1. Lumini în lume
2. Organizați pentru slujire
3. Ca frunzele toamna
4. Lucrarea de pionierat a Evangheliei
5. Predicând Evanghelia la orice făptură
6. „La timp și ne la timp”
7. „Eu voi fi cu voi întotdeauna”

+. Poezia "Revelându-L pe Hristos altora"

1. Lumini în lume

2. Organizați pentru slujire

3. Ca frunzele toamna

4. Lucrarea de pionierat a Evangheliei

5. Predicând Evanghelia la orice făptură

6. "La timp și ne la timp"

7. "Eu voi fi cu voi întotdeauna"

Revelându-L pe Hristos altora

Barbara Montrose


Vorbim despre porunci pe table de piatră –
Manual pentru viață ele vor fi.
Ce des ne gândim doar la prima tablă;
În slăbiciune, există o parte ce nu o zărim.

Suntem judecați după zece porunci – nu doar după patru;
De la a cincea la a zecea trebuie să le păzim.
A ne umili mândria ce e adâncă până în măduvă:
Aceasta e cea mai mare nevoie a noastră.

A iubi pe cei rătăciți pentru care a murit Mielul
Este o teorie mare ca un ocean.
Dar ni se cere să stăm lângă coasta-i străpunsă
Fără să ținem cont de vreun alean.

A asculta este vital – nu doar pe Domnul a-L iubi;
Fariseul a arătat cum aceasta sufocă
Atunci când trecem cu vederea cărarea reală pe care Isus păși,
Neglijând adevărata Sa iubire pentru alții.

Să privim dincolo de fețe și să găsim domeniul adânc
În credință și zel, lucrători creștini!
Suflete dragi mor acum; ei trăiesc fără speranță!
Chemarea vine acum să nu fim dintre cei ce dau înapoi!

Suntem chemați la o misiune și ni se cere să ne mișcăm mai rapid;
Nu este timp pentru a ne agita sau a fi nervoși.
Îngerii sunt gata – și așa e și Stăpânul –
Pentru a ne întări și conduce în serviciu.

Când suflete privesc spre noi și văd ceea ce văd,
Și aud fiecare ton al vocii noastre,
Vor observa ei în curând că nu este doar un „eu”
A cărui prezență aduce motive de bucurie?

Cel care ridică e Cel de pe cruce,
Care atrage suflete din întunericul adânc.
Așa încât noi putem cu bucurie să privim mândria doar ca pe o pierdere
Dacă vrem să îl reflectăm pe El!

Timpul e scurt acum și Spiritul e gata
Să fie revărsat fără plată de sus.
Mare putere este promisă pentru a asigura și a întări –
Se va mări într-o uimitoare mare strigare!

Această măreață șansă este oferită păcătoșilor
Ca în curând să putem câștiga marele premiu.
Dumnezeu spală; El curăță; El ne poate face învingători;
El ne va învăța până când devenim înțelepți.

Scopul nostru și ținta noastră principală devin doar de a împărtăși;
Salvarea nimeni nu ar trebui să își dorească să o piardă!
Scopul nostru în viață este de a-i ajuta „pe cei de afară”
Ca ei să accepte Vestea bună!

Atunci să privim la căile noastre în acest nou an
Să ne ațintim mintea sus –
Veghind asupra inimii și a cuvintelor noastre în temere de Dumnezeu
Așa încât alții să poată vedea că El este dragoste!

Vreau să vizionez:

1. Lumini în lume
2. Organizați pentru slujire
3. Ca frunzele toamna
4. Lucrarea de pionierat a Evangheliei
5. Predicând Evanghelia la orice făptură
6. „La timp și ne la timp”
7. „Eu voi fi cu voi întotdeauna”