Acest eveniment s-a încheiat de:

„Întoarceți-vă la cetățuie, prinși de război plini de nădejde,” „căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că de ce ar mai spera cineva pentru ceea ce se poate vedea? Dar dacă sperăm pentru ceea ce nu vedem, așteptăm cu răbdare.” 

Biblia Traducerea Fidelă, 2015

Zaharia 9:12, Romani 8:24, 25

Premieră

Rulează videoul
În cazul în care nu merge transmisia LIVE pe această pagină, vă rugăm să verificați aici. Pentru a fi la curent cu transmisiunile noastre și cu publicarea videoclipurilor, vă rugăm să vă abonați dând click pe butoanele alăturate (Facebook, YouTube).
În cazul în care nu merge transmisia LIVE pe această pagină, vă rugăm să verificați aici. Pentru a fi la curent cu transmisiunile noastre și cu publicarea videoclipurilor, vă rugăm să vă abonați dând click pe butoanele alăturate (Facebook, YouTube).

Este timpul

A fost un an tulburător. Mulți au suferit încercări grave și pierderi mari. Cu toate acestea, în ciuda încercărilor enorme, trebuie să ne amintim că Cel Atotputernic din ceruri – Stăpânul Universului – veghează cu tandrețe peste cei ce plâng. Cei dintre noi care suntem printre cei vii, mai avem multe pentru care să fim recunoscători — mai ales pentru promisiunea prețioasă a vieții veșnice, prin harul abundent al lui Isus Hristos. 

Colecția de prelegeri din acest an, intitulată Este timpul…, acoperă o serie de subiecte pentru a ne inspira și a ne aminti de scopul distinct pe care îl are Dumnezeu pentru noi pe această planetă. Fiecare dintre noi este încă aici pentru un motiv clar și suntem chemați — de fapt, suntem îndemnați — să fim plini de zel în legătură cu lucrarea Maestrului nostru. 

Să luăm fiecare în considerare, profund și cu rugăciune, lecturile pentru această Săptămână de Rugăciune, împărtășindu-le și cu alții care ar putea fi izolați sau care se află acasă, și să ne amintim următoarele date:

Post și rugăciune: Sabat, 12 Decembrie 
Daruri pentru misiune: Duminică, 13 Decembrie 

Fie ca Duhul Sfânt să ne revigoreze și să ne energizeze din belșug cu o vitalitate proaspătă pentru a fi slujitori mai credincioși în cauza Domnului, în orice mod El ne împuternicește — și să ne întărească încrederea prin cuvintele Sale: „Întoarceți-vă la cetățuie, prinși de război plini de nădejde,” „căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că de ce ar mai spera cineva pentru ceea ce se poate vedea? Dar dacă sperăm pentru ceea ce nu vedem, așteptăm cu răbdare.” (Biblia Traducerea Fidelă, 2015) (Zaharia 9:12, Romani 8:24, 25). Da, Domnul nostru chiar vine foarte curând! Haideți să cooperăm și împreună să grăbim timpul ca să Îl vedem pe El! Amin!

Editorial

De multe ori, când trebuie să ni se readucă aminte că „Este timpul”, este pentru că trebuie să ne schimbăm modul de gândire sau starea de spirit de unde era la „unde trebuie să meargă”. Dacă am fi cu adevărat pregătiți să facem ceva, s-ar putea să nu fie necesar să menționăm deloc timpul — lucrurile ar curge pur și simplu de la unul la altul.

Dar cu această Săptămână de rugăciune, ne este reamintit că „Este timpul” ca noi să fim mai activi în anumite lucruri la care, evident, nu ne-am gândit suficient. Dacă ne-am fi gândit cu adevărat la ele, lumea ar putea fi un loc foarte diferit.

Dumnezeu a binecuvântat poporul Său cu privilegiul extraordinar de a auzi, de a fi împuternicit, de a trăi și de a proclama ultimul mesaj de îndurare care trebuie dat unei planete căzute: 

„Ultimele raze de lumină milostivă, ultimul mesaj de îndurare care trebuie dat lumii, este o revelație a caracterului iubitor [al Mirelui]. Copiii lui Dumnezeu trebuie să manifeste slava Sa. În propria lor viață și caracter, ei trebuie să dezvăluie ce a făcut harul lui Dumnezeu pentru ei.”

De-a lungul anilor am fost binecuvântați cu numeroase metode și modalități de a îndeplini această sarcină. Am apreciat noi, așa cum ar trebui, resursele ce ne-au fost încredințate? S-a observat: „Mișcarea misionară este mult avansată comparativ cu spiritul misionar.” 

Acum observăm că lucrurile devin din ce în ce mai dificile și că „lucrarea pe care biserica nu a făcut-o într-un timp de pace și prosperitate va trebui să fie făcută în timpul unei crize teribile, sub cele mai descurajatoare și ostile împrejurări.” 

Da, este timpul să se întâmple multe lucruri din partea noastră — cu cât mai repede, cu atât mai bine. Suntem chiar la ușa veșniciei. Pe ce platformă vom sta noi? Pentru ce tabără vom vorbi noi? Este timpul ca Spiritul lui Hristos să fie turnat fără măsură peste un popor care flămânzește și însetează să îl primească și să îl împartă cu o lume care moare după acesta. 

„În Ziua Cincizecimii Duhul Sfânt a fost revărsat peste ucenicii care se rugau, și ei au dat mărturie despre sursa acestuia tuturor, oriunde mergeau. 

Spiritul misionar a fost nevărsat în provizii nelimitate, iar ucenicii au mărturisit despre un Mântuitor răstignit și înviat și au convins lumea de păcat, de dreptate și de judecata care va veni. Au făcut exact așa cum le poruncise Domnul lor înviat și au început să predice Evanghelia la Ierusalim, chiar în locul în care exista cea mai profundă prejudecată și unde au predominat cele mai confuze idei cu privire la Acela care fusese răstignit ca răufăcător. Trei mii de oameni au primit mesajul și au fost convertiți. Nu au fost intimidați prin persecuție, închisoare și moarte; ci au continuat să rostească cu toată îndrăzneala cuvintele adevărului, prezentând în fața evreilor lucrarea, misiunea și slujirea lui Hristos, răstignirea, învierea și înălțarea Lui; iar credincioșii au fost adăugați zilnic la Domnul, atât bărbați, cât și femei.” 

Suntem noi dispuși să ascultăm ceasul profetic care ne spune clar că este timpul să ne rugăm și să acționăm în armonie cu rugăciunile noastre — sau încercăm în zadar să suprimăm și să aducem la tăcere alarma sub o pernă, în timp ce o amânăm? Alegerea este a noastră — și decizia este acum. Suntem dispuși să fim goliți de egoism și să fim umpluți cu Duhul Sfânt? 

„E privilegiul fiecărui creștin nu numai de a aștepta, ci și de a grăbi venirea Domnului nostru Isus Hristos. … 

„Fraților și surorilor, rugați-vă stăruitor pentru Duhul Sfânt. Dumnezeu stă în spatele fiecărei făgăduințe pe care a făcut-o.”

„Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă izvoarele apei vieții. Și noi înșine trebuie să primim fiecare apa vie pentru noi înșine. Să ne rugăm cu inima umilită și cu toată stăruința, ca acum, în timpul ploii târzii, torentele harului să se poată revărsa peste noi. Să ne rugăm cu ocazia fiecărei adunări, cerându-I lui Dumnezeu să dea chiar acum sufletului nostru căldură și umiditate. În timp ce ne rugăm lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt, El va realiza în noi blândețea și smerenia inimii, o dependență conștientă de El, pentru a primi ploaia târzie care ne desăvârșește. Dacă vom cere cu credință binecuvântarea, o vom primi, așa cum a făgăduit Dumnezeu.” 

Fie ca inimile noastre să fie să fie înmuiate în mod sublim cu dragostea revărsată a minunatului nostru Mântuitor în timpul acestei Săptămâni de Rugăciune și să fim energizați din belșug cu minunata Sa putere creatoare de a răscumpăra timpul! Amin!

Este timpul să Îl cunoști pe Salvatorul tău – Compilații din scrierile E. G. White

Rulează videoul

Este timpul să te naști din nou – David Mureșan

Rulează videoul

Este timpul să fii un reformator adevărat – Aroldo Gessner

Rulează videoul

Este timpul să știi ce crezi – Cezar Pérez Díaz

Rulează videoul

Este timpul să fii sănătos și să aduci vindecare lumii – Samuel Andres

Rulează videoul

Este timpul să ne pregătim pentru evenimentele finale, să ne unim și să lucrăm împreună – Genadiy Lavryk

Rulează videoul

Este timpul să fii un misionar activ – Gatera Sylvan

Rulează videoul
În cazul în care nu merge transmisia LIVE pe această pagină, vă rugăm să verificați aici. Pentru a fi la curent cu transmisiunile noastre și cu publicarea videoclipurilor, vă rugăm să vă abonați dând click pe butoanele alăturate (Facebook, YouTube).
În cazul în care nu merge transmisia LIVE pe această pagină, vă rugăm să verificați aici. Pentru a fi la curent cu transmisiunile noastre și cu publicarea videoclipurilor, vă rugăm să vă abonați dând click pe butoanele alăturate (Facebook, YouTube).

A sosit timpul

Pământul și oamenii gem și suspină
Suferință domnește, întuneric în toate.
Dar noi nu vorbim, deși avem lumină
Suntem doar câini muți, ce nu vor să latre.

Să nu vorbesc când trebuie vorbit 
E ca și cum aș fi un criminal. 
Toți oameni-au nevoie de-adevăr 
Și-a spune chiar când e momentul, e vital. 

Căci tot ce are lumea e-amăgire
Distracții, muncă, teamă agitată.
Dar Domnul nostru va veni-n mărire
În cea mai sumbră oră-ntunecată. 

Să nu omitem să vestim solia
Chiar Dumnezeu ne-a dat acest sfânt rol.
Nu avem scuze, ci doar datoria
De-a spune adevărul salvator. 

Dificultățile se-ntrezăresc în zare
Și căile ne par fără acces
Dar Domnul ne promite ajutoare.
Zorind cu-ncredere, avem succes.

Să ne rugăm la Domnul cu credință,
Să ne dea har și sfântă-nțelepciune
Ca să lucrăm cu drag și sârguință
Pentru-a grăbi venirea Lui în lume. 

Noi știm că timpul este pe sfârșit
Că trăim poate clipa de-ncheiere,
Și-avem promis un dar neprețuit:
Ploaia târzie ce ne dă putere. 

Deși am obosit și ne e greu
Să privim țintă doar înspre lumină.
Să implorăm mereu pe Dumnezeu
Să ne ajute și să ne susțină. 

Călătoria s-a lungit și truda
Ne-a-mpovărat și ne-a descurajat.
Dar mâna lui Isus ne stă întinsă,
Ne dă puteri, ne-ajută ne-ncetat. 

Privește bucuria ce-o să ai
La întâlnirea-n cer cu cei salvați
Cei cărora solia astăzi le dai
Și-i vrei pe toți de moarte liberați.

Doar crucea Lui ne dă eliberare
Doar El ne mântuiește de păcat
Prin El în cer avem cu toți intrare
Și-L vom slăvi că ne-a răscumpărat. 

Avem acum o slabă licărire
Despre a harului măreață zi.
Dar bucuroși, cu teamă și uimire,
Pe Domnul față-n față-L vom privi. 

Barbara Montrose (eng.)

Vă așteptăm săptămânal să ne închinăm împreună Domnului prin intermediul transmisiilor în direct. Mai multe detalii pe pagina LIVE a siteului.

„Tot ce ne crește, ne înnobilează, ne ajută în năzuința spre mai bine și mai frumos, spre mai aproape de Modelul desăvârșit, merită promovat!”

(AZSMR-Bucov)

Poate ți-ar face plăcere să vizionezi și...

Descoperă ultimele postări

Nu uita să te abonezi!

© 2023 AZSMR-Bucov