Acest eveniment s-a încheiat de:

„Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.” 

Romani 13:11

Cuprins

Introducere & Editorial

Promisiunea – Compilații din scrierile E. G. White

Cât mai este din noapte – Thomas Ngunts

Distingând tacticile vrăjmașului – Dorin Burcă

Ca în zilele lui Noe – Nasaremo Turushima

Înșelăciuni moderne – Geoffrey Castro

Așteptând și grăbind – Eli Tenorio

S-a sfârșit – Ghiță Ulici

Cum ar fi, dacă ar fi astăzi? – Barbara Montrose (eng.)

LIVE

Rulează videoul
În cazul în care nu merge transmisia LIVE pe această pagină, vă rugăm să verificați aici. Pentru a fi la curent cu transmisiunile noastre și cu publicarea videoclipurilor, vă rugăm să vă abonați dând click pe butoanele alăturate (Facebook, YouTube).
În cazul în care nu merge transmisia LIVE pe această pagină, vă rugăm să verificați aici. Pentru a fi la curent cu transmisiunile noastre și cu publicarea videoclipurilor, vă rugăm să vă abonați dând click pe butoanele alăturate (Facebook, YouTube).

Apropiindu-ne de sfârșit

Psalmistul inspirat s-a rugat Domnului: „Învaţă-ne să ne numărăm zilele” – şi el a exprimat în mod clar motivul pentru aceasta – „Ca să ne dedicăm inimile la înţelepciune” (Psalmul 90:12 engl.).

Ca simpli muritori noi avem doar un interval limitat de timp aici pe pământ. Isus, „prin exemplul Său a învăţat că fiecare moment de timp este încărcat cu rezultate eterne; că trebuie să fie preţuit ca o comoară, şi să fie utilizat pentru scopuri sfinte.” – Hristos, Lumina lumii, p. 91 engl. (cap. 9, Zile de conflict). 

Săptămâna anuală de rugăciune oferă o ocazie fără preţ de a exprima sentimentele noastre pline de recunoştinţă pentru Creatorul nostru. În sinceritate profundă, să prezentăm în faţa tronului Său cuvintele noastre fervente de laudă, recunoştinţă, mărturisire şi rugăminte. 

Seria de lecturi din acest an, bazată pe tema, Cum ar fi, dacă ar fi astăzi?, ne alertează faţă de realitatea că semnele timpului ne arată în mod clar cum timpul de har oferit omenirii este aproape încheiat. Avem nevoie în mod urgent să ajungem starea de pregătire credincioasă prin puterea lui Hristos.

Ca urmare, să analizăm fiecare, cu rugăciune, prelegerile pentru această Săptămână de Rugăciune, împărtăşindu-le, de asemenea, cu alţii, care poate sunt izolaţi sau imobilizaţi acasă, şi să ne amintim următoarele date:

• Post cu rugăciune: Sabat, 11 decembrie 

• Daruri pentru misiuni: Duminică, 12 decembrie

Fie ca Duhul Sfânt să impresioneze în mod profund inimile noastre cu privire la scurtimea alarmantă a timpului – şi cu privire la uimitoarea ocazie de a-L căuta pe Domnul cât El poate fi găsit şi să Îl chemăm cât timp El este aproape. „ Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.” (Romani 13:11). 

Editorial - Lumină în întuneric

Adevăr vs. falsitate. Onestitate vs. minciuni. Transparenţă vs. confuzie ceţoasă. 

Pe măsură ce ne apropiem cu rapiditate de evenimentele finale ale istoriei pământului, confuzia prevalentă – filozofiile babiloniene şi practicile civilizaţiei moderne – se prăbuşesc chiar în faţa ochilor noştri. Naţiunile sunt înfuriate, pasiunile sunt inflamate, liderii sunt livizi (lipsiţi de putere). Nu a mai rămas mult timp.

Una dintre cele mai mari provocări pe care le înfruntă societatea pare a fi încălcarea poruncii a noua: „Să nu porţi mărturie falsă împotriva aproapelui tău” (Exodul 20:16 engl. KJV). Informaţia falsă raportată în ignoranţă şi dezinformarea propagată cu maliţiozitate, cu intenţia de a înşela, sunt ambele în creştere razantă, la fel cum sunt alte încălcări ale legii morale a celor zece porunci ale Creatorului. Cum poate să înfrunte oamenii temători de Dumnezeu o astfel de opoziţie copleşitoare?

Apostolul îndeamnă: „Fraţii mei, fiţi tari în Domnul şi în puterea tăriei Sale. Puneţi-vă toată armura lui Dumnezeu, ca să fiţi în stare să staţi în picioare împotriva uneltirilor diavolului. Pentru că noi nu luptăm împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit (engl.KJV: făcut) totul.” (Efeseni 6:10-13).

PRIVIND ÎN SUS

Nimeni nu trebuie să fie surprins de tot întunericul. De fapt, „venirea lui Hristos va avea loc în cea mai întunecată perioadă a istoriei acestui pământ.”1

Trebuie să menţinem întotdeauna pe prim plan în minte: Domnul și Salvatorul nostru Isus Hristos, vine pentru a-i elibera pe copiiimSăi credincioşi de persecuţia aprigă ce se va dezlănţui în scurt timp, în mod nedrept, asupra lor. În iubirea Sa infinită, El a explicat mai înainte ce se va întâmpla, ca nimănui să nu îi fie teamă. El ne porunceşte: „Ocupaţi-vă până vin” (Luca 19:13 engl. KJV, rom.BTF). „Căci iată, întunericul va acoperi pământul, şi întuneric gros popoarele: dar Domnul va răsări peste tine, şi slava Lui se va vedea asupra ta” (Isaia 60:2).

„Timpul exact al celei de-a doua veniri a lui Isus nu este descoperit. Isus a spus: ‚Niciun om nu cunoaşte ziua nici ceasul,’ însă El a dat, de asemenea, semne ale venirii Sale, şi a spus: ‚Când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că este aproape, chiar la uşă.’ El le-a poruncit, ca atunci când semnele venirii Sale vor apărea, ‚[priviți] în sus, şi ridicaţivă capetele; căci răscumpărarea voastră se apropie.’ Iar în vederea acestor lucruri, apostolul scria: ‚Voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă surprindă ca un hoţ. Voi sunteţi toţi copii ai luminii, şi copii ai zilei.’ Întrucât nu ştim ora venirii lui Hristos, trebuie să trăim cu sobrietate şi evlavie în lumea prezentă, ‚aşteptând acea binecuvântată speranţă şi revenirea glorioasă a marelui Dumnezeu şi Salvatorul nostru Isus Hristos.’

Hristos s-a dat pe Sine însuşi pentru noi, pentru ca să ne poată răscumpăra din toată nelegiuirea şi să îşi curăţească pentru Sine însuşi un popor deosebit, zelos pentru fapte bune. Poporul Său trebuie să îşi păstreze caracterul deosebit, de reprezentanţi ai Săi. Există o lucrare pentru fiecare dintre ei de făcut. Cei bogaţi trebuie să îşi aducă mijloacele, cei onoraţi – influenţa, cei învăţaţi – înţelepciunea, cei săraci – virtutea, dacă vor să fie lucrători eficienţi cu Dumnezeu. Ei trebuie să se aducă pe ei înşişi într-o relaţie corectă cu Dumnezeu, ca să poată reflecta slava gloriei lui Dumnezeu, care străluceşte pe faţa lui Isus Hristos. Citim despre o clasă care amână, departe în viitor, venirea lui Isus; însă asupra acestora, venirea Lui va fi asemenea unui hoţ noaptea, şi ei vor fi în mod brusc surprinşi de distrugere. Cât de mulţi sunt dispuşi să fie legănaţi pentru a adormi în leagănul siguranţei trupeşti; însă este timpul ca noi să ne trezim din somn. Apostolul spune: ‚Nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. De aceea, să nu dormim, cum fac alţii; ci să veghem şi să fim treji (engl. KJV: sobri.)’ “ 2

Referințe

1 Parabolele Domnului, p. 414 engl. (cap. 29, Pentru a-L întâmpina pe Mire).
2 The Signs of the Times, 24 iunie 1889. 

Promisiunea – Compilații din scrierile E. G. White

Rulează videoul

Cât mai este din noapte? – Thomas Ngunts

Rulează videoul

Distingând tacticile vrăjmașului – Dorin Burcă

Rulează videoul

Ca în zilele lui Noe – Nasareno Turushima

Rulează videoul

Înșelăciuni moderne – Geoffrey Castro

Rulează videoul

Așteptând și grăbind – Eli Tenorio

Rulează videoul

S-a sfârșit – Ghiță Ulici

Rulează videoul
În cazul în care nu merge transmisia LIVE pe această pagină, vă rugăm să verificați aici. Pentru a fi la curent cu transmisiunile noastre și cu publicarea videoclipurilor, vă rugăm să vă abonați dând click pe butoanele alăturate (Facebook, YouTube).
În cazul în care nu merge transmisia LIVE pe această pagină, vă rugăm să verificați aici. Pentru a fi la curent cu transmisiunile noastre și cu publicarea videoclipurilor, vă rugăm să vă abonați dând click pe butoanele alăturate (Facebook, YouTube).

Cum ar fi, dacă ar fi astăzi?

Şi străluceşte lumina mea –
Sau sunt eu doar înţepenit în lumea mea?
Sunt eu un martor al harului ceresc,
Cu stindardul adevărului desfăşurat acum?

Privind în jurul meu,
Văd multe semne –
Dar va veni sfârşitul ca o surpriză?
Toate aceste evenimente au fost prezise de mult timp
Să ne conducă să fim înţelepţi!

Suntem toţi în alergare;
Viaţa se grăbeşte înainte…
Ambiţia clădeşte un număr de ţinte.
Mi-am amintit scopul mult mai mare
Al creştinilor de a salva suflete pierdute?

La orizont
Sunt atât de multe prezise;
Sunt multe descoperite de profeţie.
Momentele se grăbesc acum ca să vadă toţi –
O imagine care culminează de vaiuri.

Mulţi dorm În timp ce lucrurile temporare
Predomină tot ce se vede.
Isus vine pentru cei care se pregătesc,
Ale căror minţi sunt făcute sincere, pure şi curate.

Ce fac eu?
O, ce gândesc?
O, cu cine caut să mă împrietenesc?
Ies eu în întâmpinarea semenilor aşa cum a făcut
Domnul meu Hristos,
În timp ce ştiu că timpul de probă se va încheia?

Timpul este scurt acum,
Şi Domnul va veni curând –
Deci, acum nu este momentul să ne jucăm.
„S-a sfârşit” se va proclama în curând!
Cum ar fi, dacă ar fi astăzi?

Venirea în curând a lui Isus
Ar trebui să ne umple inimile
Cu bucurie şi devoţiune nerostită.
Faptul că suntem privilegiaţi să acţionăm ca purtători ai adevărului
Ar trebui să ne facă îndrăzneţi şi credincioşi!

Isus doreşte –
El ne va ajuta chiar acum;
Caută-L însă cât timp
El mai poate fi găsit!
Tărie va fi dată celor care o cer;
Puterea Sa va fi din abundenţă!

Acum este ceasul
Să căutăm scumpa Sa faţă
Şi să ne bucurăm de Cuvântul pe care Îl oferă El.
Dumnezeu este Salvatorul nostru prin toată negura;
Noi Îl lăudăm pe Cel care trăieşte acum în înălţime!

Isus vine;
El este gata – suntem şi noi?
El chiar nu vrea să întârzie!
Gândiţi-vă la bucuria care îi aşteaptă pe cei răscumpăraţi –
O, cum ar fi, dacă chiar ar fi astăzi? 

Barbara Montrose (eng.)

Vă așteptăm săptămânal să ne închinăm împreună Domnului prin intermediul transmisiilor în direct. Mai multe detalii pe pagina LIVE a siteului.

„Tot ce ne crește, ne înnobilează, ne ajută în năzuința spre mai bine și mai frumos, spre mai aproape de Modelul desăvârșit, merită promovat!”

(AZSMR-Bucov)

Poate ți-ar face plăcere să vizionezi și...

Prelegeri

Este timpul

Conectat la sursă

În pragul veșniciei

Descoperă ultimele postări

Nu uita să te abonezi!

© 2023 AZSMR-Bucov