Acest eveniment s-a încheiat de:

„Dumnezeul care ne este Tată Se angajează să ne stea la dispoziție permanent, intervenind spre binele nostru de multe ori chiar neapelat. „Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă şi Tu, Doamne, îl cunoşti în totul”, spunea David, experimentând privilegiul de care şi noi putem avea parte.”

Cuprins

Introducere 

Pe valurile internetului – Beni Chirilă

Conexiuni intersectate – Neluțu Dărămuș

Rețele de socializare – Anca Mureșan

Profilul meu – Raisa Dobrescu

În afara ariei rețelei – Cristian Paulescu

Adevărata sursă – Andreea Murărașu

Fără limite – Ghiță Ulici

Gând de final

LIVE

Rulează videoul
În cazul în care nu merge transmisia LIVE pe această pagină, vă rugăm să verificați aici. Pentru a fi la curent cu transmisiunile noastre și cu publicarea videoclipurilor, vă rugăm să vă abonați dând click pe butoanele alăturate (Facebook, YouTube).
În cazul în care nu merge transmisia LIVE pe această pagină, vă rugăm să verificați aici. Pentru a fi la curent cu transmisiunile noastre și cu publicarea videoclipurilor, vă rugăm să vă abonați dând click pe butoanele alăturate (Facebook, YouTube).

Conectat la sursă

Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adventiştilor de Ziua a Şaptea – Mişcarea de Reformă ne propune o săptămână de studiu, meditație şi rugăciune, o săptămână în care să reflectăm la nevoia noastră stringentă de a fi conectați
la adevărata sursă.

Într-o lume ce are acces la orice, într-o lume în care sursele de conectare sunt nelimitate, posibilitatea de a te pierde este direct proporțională cu mulțimea ofertelor. Cine ne va ajuta să găsim sursa credibilă, care să ne conducă în siguranță Acasă?

Pe parcursul studiului „Conectat la Sursă” vom avea ocazia să descoperim împreună mijloacele pe care le avem la îndemână în vederea creării şi menținerii unei conexiuni cu cea mai credibilă sursă de informație, energie, putere, înțelepciune.

Fie ca Dumnezeu să ne impresioneze inimile cu adevărurile studiate pe parcursul acestei săptămâni de rugăciune şi impresiile să nu fie doar unele de moment, ci unele decizionale pentru restul vieții noastre.

Editorii

Editorial

Israeliții se apropiau de Țara Promisă – destinația lor finală, ultima lor țintă. Patruzeci de ani de călătorie prin pustie erau acum în urma lor. Din cauza atitudinii lor mereu nemulțumitoare, majoritatea dintre ei fuseseră lăsați în urmă, morți în deșert.

Satan nu era fericit. Ar fi făcut orice să împiedice poporul lui Dumnezeu să intre în Canaan. Acum s-a folosit de un profet apostat ca să cauzeze vătămare serioasă acelei mulțimi, pentru a-L face pe Dumnezeu să nu găsească plăcere în ei și ca ei să fie distruși. 

În trecut Balaam fusese un profet al lui Dumnezeu, dar apoi el a apostaziat. Acum fostul profet al lui Dumnezeu îi prezenta lui Balac un plan diavolesc despre cum să distrugă poporul lui Dumnezeu, chiar când erau la granițele Canaanului.

În planul său el a inclus prietenia cu păgânii, muzică senzuală, dans, femei senzuale și vin, ca să le întunece simțurile și să îi atragă într-o dezgustătoare și înjositoare idolatrie. 

Biblia rezumă totul spunând că „Israel locuia în Sitim; și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor; și poporul a mâncat, și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor.” (Numeri 25:1, 2)

Dumnezeu a trimis o plagă severă care a distrus 24 000 de israeliți. Analizând acest teribil dezastru moral și consecințele lui imediate, Pavel a scris: „Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: <<Poporul a șezut să mănânce și să bea; și s-au sculat să joace.>> Să nu curvim, cum au făcut unii din ei… Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor.” (1 Corinteni 10:6-8, 11).

Trăim în pragul veșniciei. Acesta este un timp solemn și foarte periculos când ne așteptăm să-L vedem pe Domnul foarte curând, iar Satan va folosi cele mai puternice arme ale sale să împiedice pe poporul lui Dumnezeu să intre în Țară Promisă
din cer. 

„Satan cunoaște bine materialul cu care are de-a face în inima omului. El cunoaște acele trăsături din fiecare caracter, care pot fi mai ușor atacate, deoarece le-a studiat mii de ani cu o râvnă demonică și, în generațiile care au urmat una după alta, s-a străduit să-i răstoarne pe cei mai tari bărbați, prinți din Israel, prin aceleași ispite care au izbutit atât de teribil la Baal-Peor. În toate veacurile se găsesc epave de caracter, care au naufragiat la stâncile poftelor firii pământești. Pe măsură ce ne apropiem de încheierea timpului, iar poporul lui Dumnezeu se află la granițele Canaanului, Satan, ca mai înainte, își va dubla eforturile, ca să-i împiedice să intre în Țara promisă. El întinde curse pentru fiecare suflet. Nu numai cei neștiutori și needucați trebuie să fie cu luare aminte. El va pregăti ispite și pentru acei care se găsesc în locurile cele mai de cinste și în slujbele cele mai sfinte; dacă poate să-i ademenească să-și întineze sufletul, atunci, prin ei, e în stare să-i ducă pe mulți la pieire. Și pentru aceasta se slujește de aceleași mijloace și astăzi, ca și acum trei mii de ani. Prin prietenii lumești, prin expunerea frumuseții, prin ispita căutării plăcerii, prin dezmăț, petreceri sau un pahar cu vin, el îi duce pe oameni la călcarea poruncii a șaptea…

Israeliții au fost ispitiți să păcătuiască într-un moment când se aflau într-o stare de tihnă și siguranță. Au pierdut din vedere să caute fără încetare fața lui Dumnezeu, au neglijat rugăciunea și s-au lăsat în voia unei deosebite încrederi în sine. Comoditatea și îngăduința de sine au lăsat nesupravegheată citadela sufletului și gândurile josnice și-au făcut intrare. Trădătorii de dincoace de ziduri au fost aceia care au dărâmat întăriturile principiilor și l-au trădat pe Israel, încredințându-l puterii lui Satan. În felul acesta caută Satan și în zilele noastre să nimicească sufletele. Un lung proces pregătitor, necunoscut lumii, se desfășoară în inimă înainte ca un creștin să săvârșească păcatul de față. Mintea nu coboară deodată de la curăție și sfințenie, la decădere, la patimi și fărădelege. E nevoie de timp pentru ca acei care sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu să ajungă la nivelul brutelor sau al demonicului. Noi suntem schimbați prin privire. Omul care nutrește în inimă cugete necurate ajunge în cele din urmă să aibă plăcere de păcatele pe care altădată la privea cu scârbă.” (Patriarhi și profeți, pp. 457, 458 – sublinieri adăugate)

„Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă.” (1 Corinteni 10:12).

Fie ca Domnul să fie îndurător și milostiv cu poporul Său, pe măsură ce noi ne apropiem de Canaanul ceresc!

Pe valurile internetului – Beni Chirilă

Rulează videoul

Conexiuni intersectate – Neluțu Dărămuș

Rulează videoul

Rețele de socializare – Anca Mureșan

Rulează videoul

Profilul meu – Raisa Dobrescu

Rulează videoul

În afara ariei rețelei – Cristian Paulescu

Rulează videoul

Adevărata sursă – Andreea Murărașu

Rulează videoul

Fără limite – Ghiță Ulici

Rulează videoul
În cazul în care nu merge transmisia LIVE pe această pagină, vă rugăm să verificați aici. Pentru a fi la curent cu transmisiunile noastre și cu publicarea videoclipurilor, vă rugăm să vă abonați dând click pe butoanele alăturate (Facebook, YouTube).
În cazul în care nu merge transmisia LIVE pe această pagină, vă rugăm să verificați aici. Pentru a fi la curent cu transmisiunile noastre și cu publicarea videoclipurilor, vă rugăm să vă abonați dând click pe butoanele alăturate (Facebook, YouTube).

Gând de final

Noi avem doar o mică idee despre puterea care ne-ar putea aparține, dacă am fi conectați la sursa veșnică a puterii depline. Continuăm mereu și mereu să păcătuim și credem că așa trebuie să fie întotdeauna. Ne agățăm de infirmitățile noastre de parcă ar fi ceva cu care să ne mândrim. Hristos ne spune că trebuie să ne săpăm fața în cremene, dacă vrem să biruim. El a purtat păcatele noastre pe lume și, prin puterea pe care El ne-a dat-o, putem rezista lumii, cărnii și răului. Să nu vorbim de slăbiciunile și neputințele noastre, ci despre Hristos și puterea Sa. Când vorbim despre tăria lui Satan, dușmanul își consolidează puterea asupra noastră. Când vorbim despre puterea celui Atotputernic, dușmanul este aruncat în spate. Cu cât ne apropiem de Dumnezeu, cu atât Se apropie și El de noi…”

Solii către tineret, p. 105

Vă așteptăm săptămânal să ne închinăm împreună Domnului prin intermediul transmisiilor în direct. Mai multe detalii pe pagina LIVE a siteului.

„Tot ce ne crește, ne înnobilează, ne ajută în năzuința spre mai bine și mai frumos, spre mai aproape de Modelul desăvârșit, merită promovat!”

(AZSMR-Bucov)

Poate ți-ar face plăcere să vizionezi și...

Descoperă ultimele postări

Nu uita să te abonezi!

© 2023 AZSMR-Bucov