Acest eveniment s-a încheiat de:

„Căci El zice: La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.” (2 Corinteni 6:2)

„Iată, acesta este Dumnezeul nostru, pe care L-am așteptat, în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul, în care ne încredeam, acum să ne veselim, și să ne bucurăm de mântuirea Lui!” (Isaia 25:9, trad. engl.)

Cuprins

Introducere & Editorial

Pregătirea pentru ultima criză – Compilații din scrierile E. G. White

Criza iminentă a secolelor – Edgar Ramos

Ultima solie de îndurare – Alonso Amaya

O profeție și o promisiune – Alwin Vedhasingh

Ultimul act al dramei – Marian Sîrbu

Când Hristos părăsește Sanctuarul – Peter Cay-ohen

Fericita nădejde – Abel Morales

Semnele timpului – Poem adaptat după o sursă anonimă

LIVE
Rulează videoul
În cazul în care nu merge transmisia LIVE pe această pagină, vă rugăm să verificați aici. Pentru a fi la curent cu transmisiunile noastre și cu publicarea videoclipurilor, vă rugăm să vă abonați dând click pe butoanele alăturate (Facebook, YouTube).
În cazul în care nu merge transmisia LIVE pe această pagină, vă rugăm să verificați aici. Pentru a fi la curent cu transmisiunile noastre și cu publicarea videoclipurilor, vă rugăm să vă abonați dând click pe butoanele alăturate (Facebook, YouTube).

Biserica AZSMR despre Coronavirus (Covid-19)

Pe această pagină vom furniza informații cu privire la Coronavirus (Covid-19), din punctele de vedere ale Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă (vezi mai jos mesajul Președintelui CG), ale Uniunii Române a AZSMR (vezi mai jos mesajul Comitetului Executiv) și ale bisericii locale AZSMR-Bucov (vezi mai jos mesajul fratelui Jacob Ispas – asistent medical). Pe măsură ce mai producem videoclipuri sau mai primim informații oficiale din cadrul bisericii, vom actualiza această pagină.

Domnul să ne binecuvinteze cu înțelepciune în aceste timpuri de criză globală!

Cuprins

7. Programe transmise în direct pentru încurajarea noastră în aceste timpuri – Biserica AZSMR-Bucov – 20-21.03.2020

6. Un apel la post și rugăciune în vremea pandemiei Covid-19 – Comitetul Executiv al Conferinței Generale a AZSMR – 20.03.2020

5. În atenția membrilor și prietenilor AZSMR și a familiilor acestora – Comitetul Executiv al Uniunii Române a Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă – 19.03.2020

4. Un mesaj de la Directorul Departamentului Misionar-Medical al Conferinței Generale – John H. Baer – 15.03.2020

3. Precauții împotriva Coronavirus (Covid-19) – Jacob Ispas – 14.03.2020

2. Cu privire la COVID-19 | Un mesaj din partea Președintelui Conferinței Generale a AZSMR – Eli Tenorio – 13.03.2020

1. Apel către credincioșii Adventiști de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă din România – Comitetul Executiv al Uniunii Române a Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă – 12.03.2020

0. Te invităm în familia online AZSMR-Bucov!

Biserica AZSMR despre Coronavirus (Covid-19)

Pe această pagină vom furniza informații cu privire la Coronavirus (Covid-19), din punctele de vedere ale Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă, ale Uniunii Române a AZSMR și ale bisericii locale AZSMR-Bucov. Pe măsură ce mai producem videoclipuri sau mai primim informații oficiale din cadrul bisericii, vom actualiza această pagină.

Domnul să ne binecuvinteze cu înțelepciune în aceste timpuri de criză globală!

Cuprins

9. Covid-19, ce va urma? – Liviu Tudoroiu – 27.03.2020

8. Programe transmise în direct pentru încurajarea noastră în aceste timpuri – Biserica AZSMR-Bucov – 20-21.03.2020

7. Un apel la post și rugăciune în vremea pandemiei Covid-19 – Comitetul Executiv al Conferinței Generale a AZSMR – 20.03.2020

6. În atenția membrilor și prietenilor AZSMR și a familiilor acestora – Comitetul Executiv al Uniunii Române a Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă – 19.03.2020

5. El îți vindecă toate bolile tale – Liviu Tudoroiu – 17.03.2020

4. Un mesaj de la Directorul Departamentului Misionar-Medical al Conferinței Generale – John H. Baer – 15.03.2020

3. Precauții împotriva Coronavirus (Covid-19) – Jacob Ispas – 14.03.2020

2. Cu privire la COVID-19 | Un mesaj din partea Președintelui Conferinței Generale a AZSMR – Eli Tenorio – 13.03.2020

1. Apel către credincioșii Adventiști de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă din România – Comitetul Executiv al Uniunii Române a Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă – 12.03.2020 0. Te invităm în familia online AZSMR-Bucov!

Coivd-19, ce va urma? – Liviu Tudoroiu

27.03.2020  Liviu Tudoroiu (Secretar al CG a AZSMR)

Rulează videoul

Programe transmise în direct pentru încurajarea noastră în aceste timpuri

20-21.03.2020 Biserica AZSMR-Bucov

https://azsmr-bucov.ro/live/

Rulează videoul

Vindecarea fricii

Rulează videoul

Stare de urgență

Rulează videoul

Dumnezeu vorbește poporului Său

Rulează videoul

Dezbateri despre Coronavirus (Covid-19)

Un apel la post și rugăciune în vremea pandemiei Covid-19

Iubiți frați membrii ai Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă,

Ne rugăm ca Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru plin de milă, să continue să vă protejeze pe voi și familiile voastre în aceste circumstanțe neobișnuite – și profitând de această ocazie vă salutăm în numele Mântuitorului nostru, cu cuvintele pline de încurajare găsite în cartea lui Țefania capitolul 3 versetul 12: „Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit şi mic, care se va încrede în Numele Domnului.

Ne exprimăm sincer simpatia profundă față de frații și surorile noastre din diferitele părți ale lumii care suferă din cauza impactului pe care l‑a produs pandemia COVID-19. Astfel, îi invităm pe frații noștri din întreaga lume să ni se alăture într-o zi de rugăciune și post, vineri, 27 Martie 2020*, să ne smerim sufletele înaintea Domnului și să ne cercetăm și să ne examinăm viața în lumina cuvântului lui Dumnezeu.

Știrile din întreaga lume dezvăluie că schimbările din viața noastră socială și religioasă sunt severe și rapide. Am predicat „profețiile evenimentelor din timpul sfârșitului” de mai mulți ani — și iată, începem cu adevărat să simțim într-un grad mult mai mare că generația noastră face parte din împlinirea lor. Realitatea eternă se arată la orizont, iar viitorul așteptat este foarte aproape. „În curând, urmează să aibă loc mari schimbări în lumea noastră, iar mișcările finale vor fi repezi.” (Testimonies, vol. 9, p. 11)

„Dacă nu înțelegem însemnătatea clipelor ce se scurg repede în veșnicie și nu ne pregătim pentru a sta în ziua cea mare a lui Dumnezeu, vom fi ispravnici necredincioși. Străjerul trebuie să cunoască ora din noapte. Totul e îmbrăcat acum cu o solemnitate de care trebuie să-și dea seama toți cei care cred adevărul pentru timpul de față…Timpul nostru este prețios. Nu avem decât puține, foarte puține zile de probă, în care să ne pregătim pentru viața viitoare, nepieritoare. Noi nu avem timp de pierdut în mișcări la voia întâmplării. Trebuie să ne temem ca nu cumva doar să citim superficial Cuvântului lui Dumnezeu.” Ibid., vol. 6, p. 407.

Acum este timpul când avem nevoie de Dumnezeu cel mai mult. Să mergem la tronul Tatălui nostru Ceresc care va avea milă de noi. „Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.” (Isaia 55:7)

Domnul ne dă asigurarea: „Când voi închide cerul şi nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce ţara, când voi trimite ciuma în poporul Meu; dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi‑i voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:13, 14)

Fie ca toți să primim mângâiere și tărie divină de sus, prin puterea nelimitată a Dumnezeului nostru măreț și prin promisiunile prețioase pe care le‑a făcut pentru noi în ultimele zile!

Comitetul Executiv al Conferinței Generale a AZSMR

*Întrucât în comunicatul Comitetului Executiv al Uniunii Române AZSMR publicat în 19 martie 2020 s‑a sugerat fraților din România ca zi de post și rugăciune ziua de Sabat din 28 martie 2020, rămâne ca ficare să alegă  pentru post ziua care i se potrivește mai bine.

În atenția membrilor și prietenilor AZSMR și a familiilor acestora

19.03.2020  Comitetul Executiv al Uniunii Române a Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă

https://www.azsmr.ro/in-atentia-membrilor-si-prietenilor-azsmr-si-familiilor-acestora/

Vă salutăm cu Exodul 15:26: „El a zis: <<Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni; căci Eu sunt Domnul care te vindecă.>>” și Ioan 17:15: „Nu Te rog să‑i iei din lume, ci să‑i păzeşti de cel rău.

Întrucât Domnul Isus ne‑a avertizat că „în lume vom avea necazuri” și apostolii, de asemenea, au spus „că în timpul din urmă vor fi vremuri grele”, iar prin Spiritul Profetic suntem avertizați despre o criză uluitoare prin care societatea și biserica vor trece, iată că nouă ne‑a fost rezervată ocazia să trăim și să vedem împlinindu-se aceste evenimente.

Dacă vom fi credincioși îndeplinirii condițiilor avem asigurată promisiunea protecției lui Dumnezeu, pentru a traversa acest timp greu.

Preocupați de situația prin care trece societatea, autoritățile încearcă să contracareze efectele crizei provocate de răspândirea rapidă a Covid-19, prin măsuri urgente pentru atenuarea suferințelor. La măsurile luate de acestea în țara noastră, subscriem și solicităm conformarea tuturor membrilor, prietenilor și familiilor lor la restricțiile comunicate prin mass media.

Preocupați de sănătatea și bunăstarea bisericii, recomandăm:

 • Evitarea zonelor aglomerate, contactelor cu persoanele venite din zonele contaminate și acceptarea, de bunăvoie a izolării, în caz de contact
 • Evitarea deplasărilor nenecesare
 • Păstrarea distanței recomandate de autorități, în cazul întâlnirilor publice
 • Respectarea regulilor de igienă ce se impun în situația de criză existentă
 • Evitarea întâlnirilor în spații închise, inclusiv a adunărilor în casele de rugăciune, unde riscul de contaminare este posibil

Sugerăm ca data de 28 martie 2020 să o dedicăm postului și rugăciunilor de consacrare specială pentru protecția și călăuzirea lui Dumnezeu în timpul acestei perioade, pentru unitatea și armonia poporului nostru și pentru pregătirea în vederea întâmpinării evenimentelor ce vor urma.

Să veghem în continuare asupra informațiilor și restricțiilor ce vor fi comunicate de autoritățile abilitate, privind evoluția evenimentelor și să ne conformăm acestora în măsura în care nu vin în contradicție cu principiile Cuvântului lui Dumnezeu.

În speranța că Dumnezeu va conduce lucrurile în favoarea înaintării cauzei Sale, până la biruința deplină, vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu.

Cu dragoste frățească,
Frații din Comitetul Executiv al Uniunii Române al AZSMR

El îți vindecă toate bolile tale – Liviu Tudoroiu

17.03.2020  Liviu Tudoroiu (Secretar al CG a AZSMR)

Rulează videoul

Un mesaj de la Directorul Departamentului Misionar-Medical al Conferinței Generale

15.03.2020  Directorul Departamentului Misionar-Medical al Conferinței Generale, John H. Baer

https://www.azsmr.ro/un-mesaj-de-la-directorul-departamentului-misionar-medical-al-conferintei-generale/

Iubiți frați ai bisericii noastre mondiale,

Salutări cu versetul din Isaia 26:3 – „Celui cu inima tare, Tu‑i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.

Îngrijorarea cu privire la răspândirea rapidă a Covid-19 zguduie lumea noastră! Găsim mângâiere în cuvintele inspirației: „Dacă vrem să fim în siguranță faţă de ciumele vătămătoare, dacă vrem să fim feriți de pericolele văzute și nevăzute, trebuie să ne ascundem în Dumnezeu; trebuie să ne asigurăm grija ocrotitoare a lui Isus și a îngerilor sfinți. ” (Historical Sketches, pag. 155)

Sora White afirmă: „În ultimele scene din istoria acestui pământ, războiul va face ravagii. Vor fi ciumi, plăgi și foamete. Apele adâncurilor se vor revărsa peste maluri. Proprietatea și viața vor fi distruse de incendii și inundații. Ar trebui să ne pregătim pentru locurile pe care Hristos s‑a dus să le pregătească pentru cei care‑L iubesc. Există o odihnă din conflictul de pe pământ.” (Maranatha, pag. 174)

Departamentul Medical al Conferinței Generale dorește să încurajeze fiecare membru al bisericii noastre mondiale să facă pregătirile necesare pentru revenirea în curând a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Semnele timpului arată că venirea Lui este aproape. Scenele de încheiere vor fi rapide. Să nu neglijăm să facem pregătirile necesare pentru a fi gata în așteptarea Domnului nostru. Fie ca Isus Hristos să fie sursa noastră de speranță, pace și sănătate.

În timp ce țările din întreaga lume declară urgență națională împotriva virusului Covid-19, aceasta este un „apel de trezire” pentru noi, să realizăm vremurile în care trăim. Această situație a avut deja un impact la nivel mondial și vor veni încă multe alte catastrofe care vor afecta fiecare aspect al vieții noastre. Vor fi implicații serioase pentru fiecare dintre noi care trăim pe această planetă — fizice, sociale, economice și spirituale.

Dragii mei credincioși în Hristos, dorim ca fiecare dintre voi să știe că, indiferent unde locuiți în această lume, suntem cu toții afectați. Nici o țară sau etnie nu este imună la pericolele Covid-19. Cu toții am fost infectați de un virus mult mai mortal numit PĂCAT. „Căci plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică prin Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:23). Din acest verset biblic vedem că nu suntem lăsați într‑o condiție fără speranță, ci mai degrabă Dumnezeu oferă o soluție. În timp ce simțim consecințele lui Covid-19, să ne amintim să ne rugăm unul pentru celălalt.

Considerații practice

Iată câteva sfaturi de prevenție pentru a reduce posibilitatea de a contracta sau de a răspândi viruși, inclusiv Covid-19.

 • Întăriți-vă imunitatea punând în aplicare cele opt legi ale sănătății în stilul vostru de viață. Consumați o dietă pe bază de plante bogată în antioxidanți (fructe și legume), puțin zahăr sau deloc, faceți exerciții fizice zilnic, expuneți-vă la soare și dormiți suficient. Beți multă apă.
  • Când bisericile noastre își așază picioarele pe principiile reformei sanitare și respectă [legile] fizice instituite de Dumnezeu, ele vor sta acolo unde Dumnezeu le va da harul Său și va face ca influența lor să fie spre bine în comunitatea în care ei activează.“ (Manuscript Releases 16, p. 61)
 • Stați departe de grupuri mari de oameni. Evitați locurile publice în care există contact apropiat cu ceilalți.
 • Cautați să mențineți un spațiu personal de 2 metri față de ceilalți. (Citiți 2 Cor. 6:17).
 • Spălați-vă bine și des pe mâini:
  • Spălați mâinile cu apă curentă.
  • Folosiți suficient săpun pentru a acoperi mâinile ude.
  • Spălați toate suprafețele mâinilor, inclusiv partea din spate a mâinilor, între degete și sub unghii timp de cel puțin 20 de secunde.
  • Clătiți bine cu apă curentă.
  • Uscați mâinile cu o pânză curată sau un prosop de unică folosință. (UNICEF) (CDC)
 • Situații-cheie suplimentare pentru curățarea mâinilor includ:
  • După ce suflați nasul, tușiți sau strănutați
  • După utilizarea toaletei
  • Înainte de a mânca sau de a pregăti mâncarea
  • După contactul cu animale
  • Înainte și după acordarea de îngrijire de rutină unei alte persoane care are nevoie de asistență.
 • Virusurile respiratorii și bacteriile sunt răspândite prin picături purtate de aer. Acest lucru apare atunci când o persoană tușește sau strănută, iar mucusul se răspândește în aer. Evitați să vă atingeți fața, ochii, nasul și gura. Strănutați sau tușiți într‑o batistă în cotul îndoit. Spălați-vă mâinile după tuse sau strănut.
 • Folosiți dezinfectanți de uz casnic pentru curățirea tuturor suprafețelor. Dacă este dificil de achiziționat și/sau dezinfectanți, utilizați următorul produs de curățare aprobat CDC eficient împotriva Covid-19. Acest lucru trebuie utilizat numai pe suprafețe adecvate.

Preparați o soluție de curățare a suprafețelor

 • 4 linguri de înălbitor la 4 litri de apă sau
 • 4 lingurițe de înălbitor la un litru de apă.
 • Amestecați și puneți în sticle de pulverizare corespunzătoare.

Cum curățați și dezinfectați suprafețele

 • Purtați mănuși în timp ce curățați și dezinfectați suprafețele.
 • Aruncați mănușile după fiecare utilizare.
 • Curățați mâinile imediat după îndepărtarea mănușilor.
 • Folosiți cea mai caldă temperatură a apei admisibilă pentru țesături la spălarea rufelor

În studiul igienei, învățătorul hotărât se va folosi de orice ocazie pentru a arăta necesitatea curățeniei desăvârșite, atât în ce privește obiceiurile personale ale cuiva, cât și în mediul său ambiant.” (Educația, pag. 200)

Acceptați informațiile care sunt valide, întrucât multă dezinformare se răspândește prin media în diverse forme. Puteți obține informații de încredere de la departamentul dvs. local de sănătate și Centrele pentru Controlul Bolilor (CDC), Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Institutele Naționale de Sănătate (INS [ – În România, Direcția de Sănătate Publică (DSP) ] ).

 • Dacă aveți febră, tuse sau dificultăți de respirație, preluați inițiativa și anunțați medicul, autoizolați-vă până când puteți fi evaluat și sfătuit. Acesta este un gest de dragoste pentru a‑i proteja pe ceilalți.
 • Fiți ca Isus! Căutați să îi protejați pe cei cu imunitatea slăbită, persoanele în vârstă și pe cei slabi. Acest lucru l‑ar face Mântuitorul nostru iubitor, plin de grijă, dacă ar fi astăzi aici pe pământ. Împărtășește dragostea lui Isus.

În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica” (1 Ioan 4:18). Nu trebuie să ne temem atât timp cât menținem o relație strânsă cu Isus Hristos. Evanghelia noastră este una de Speranță și Iubire.

Al vostru în binecuvântata speranță,
John H. Baer, Director al Departamentului Misionar-Medical al Conferinței Generale a AZSMR

Precauții împotriva Coronavirus – Jacob Ispas

Precauții împotriva Coronavirus (Covid-19) – Jacob Ispas

14.03.2020  Jacob Ispas (asistent medical)

Câteva sfaturi medicale din partea lui Jacob Ispas (asistent medical licențiat în SUA) și a fraților din Uniunea de Vest a Statelor Unite, cu privire la Coronavirus (Covid-19).

*Mențiunile din videoclip la un mail și o listă pe puncte, sunt dintr-o hotărâre a Uniunii de Vest a Statelor Unite a AZSMR (NU a Conferinței Generale a AZSMR). Protocolul stabilit de frații din acea zonă a SUA poate fi citit (în limba engleză) aici: Seventh Day Adventist Reform Movement Western United States Union Pandemic Protocol

Rulează videoul
În cazul în care nu merge transmisia LIVE pe această pagină, vă rugăm să verificați aici. Pentru a fi la curent cu transmisiunile noastre și cu publicarea videoclipurilor, vă rugăm să vă abonați dând click pe butoanele alăturate (Facebook, YouTube).
În cazul în care nu merge transmisia LIVE pe această pagină, vă rugăm să verificați aici. Pentru a fi la curent cu transmisiunile noastre și cu publicarea videoclipurilor, vă rugăm să vă abonați dând click pe butoanele alăturate (Facebook, YouTube).

Cu privire la COVID-19 | Un mesaj din partea Președintelui Conferinței Generale a AZSMR, Fr. Eli Tenorio

13.03.2020  Fr. Eli Tenorio, Președintela Conferinței Generale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă

https://sdarm.org/news-events/news/2020-03-13/concerning-covid-19-message-president

Dragă familie a Adventiștilor de Ziua a Șaptea-Mișcarea de Reformă din întreaga lume, fie ca pacea Domnului nostru Isus Hristos să fie cu fiecare dintre voi.

Cu toții am urmărit dezvoltarea pandemiei Coronavirus-ului în ultimele zile, o dată ce a ajuns în aproape fiecare colț al planetei. Ca biserică, vrem să promovăm sănătatea atât între membrii noștri, cât și a celor cu care venim în contact.

Așadar, mi-aș dori să profit de această ocazie să îndemn pe membrii familiei bisericii noastre să facă tot ce le stă în putință pentru a preveni contaminarea și pentru a evita răspândirea acestui virus și altora.

Ca reformatori, trebuie să continuăm să trăim reforma sanitară descoperită nouă și să ne îmbunătățim nutriția, somnul, exercițiile fizice, igiena, precum și orice obicei legat de sănătate. Odată ce ne facem partea, putem sa fim încrezători că Dumnezeu ne va purta de grijă și nu va lăsa ca nimic care nu este după planul Lui să ni se întâmple.

 

Cine cauzează o astfel de epidemie?

Satana lucrează şi prin elementele naturii, pentru a-şi strânge secerişul de suflete nepregătite… Dumnezeu este Acela care ocroteşte făpturile Sale şi le înconjoară pentru a le feri de puterea distrugătorului. Dar lumea creştină a dovedit dispreţ faţă de Legea lui Iehova; Domnul însă va face exact ce a spus – Îşi va retrage binecuvântările de la pământ şi-Şi va îndepărta grija ocrotitoare de la aceia care se răscoală împotriva Legii Sale, învăţându-i şi obligându-i şi pe alţii să facă la fel.

În timp ce va apărea înaintea copiilor oamenilor ca un mare medic care le poate vindeca bolile, el va aduce boală şi dezastru, până acolo încât oraşele populate să fie aduse în stare de ruină şi părăsire. Chiar acum el este la lucru. În accidente şi calamităţi pe mare şi pe uscat, în marile conflagraţii, în furtuni grozave şi în uragane pustiitoare, inundaţii, cicloane, valuri uriaşe şi în cutremure, în toate locurile şi în mii de forme, Satana îşi exercită puterea. El distruge lanurile gata de recoltat, având ca urmare foametea şi suferinţa. El face ca aerul să fie poluat de moarte şi mii de fiinţe pier din cauza stricăciunii lui. Aceste calamităţi vor deveni din ce în ce mai frecvente şi mai dezastruoase. Distrugerea va veni asupra oamenilor şi a animalelor. „Ţara este tristă, sleită de puteri; locuitorii sunt mâhniţi şi tânjesc; ţara a fost spurcată de locuitorii ei; ei călcau legile, nu ţineau poruncile, şi rupeau legământul cel veşnic!” (Is. 24,4.5).” (ML 589, 590)

 

Aduceți inimile temătoare la Dumnezeu

Deși pentru mulți acesta este un timp de teamă, noi ne putem ridica capetele și ne putem bucura de faptul că salvarea noastră este mai aproape ca niciodată.

Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare.

Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus, și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” (Luca 21:27-28)

Putem folosi această oportunitate, când oamenii trăiesc o astfel de incertitudine cu privire la viitor, pentru a le spune că Soluția problemelor mondiale și personale vine curând. Isus este soluția tuturor problemelor noastre și El urmează să își îndeplinească promisiunea cu privire la întoarcerea Sa în această lume pentru a îi lua pe cei care au trăit cu El într-o lume cu mult mai bună decât aceasta. În curând ne ia acasă!

Venirea lui Isus și stabilirea împărăției Sale neprihănite sunt aproape!

 

Activități ale bisericii

Cu privire la întrunirile din bisericile noastre, încurajăm membrii să continue să se întâlnească în mod normal, cu excepția cazurilor în care ne împiedică o îngrijorare rezonabilă (cazuri în care cei mai vulnerabili și mai predispuși să sufere sau chiar să moară în cazul infectării sunt prezenți) sau în locuri unde autoritățile au interzis întrunirile datorită riscului răspândirii virusului.

Ca întotdeauna, trebuie să ne supunem autorităților ca instrumente ale lui Dumnezeu atâta timp cât acestea nu se opun supunerii noastre în fața Lui. (Romani 13:1, Fapte 5:29)

 

Urmărirea instrucțiunilor pentru a preveni îmbolnăvirea este datoria noastră de creștini

Faptul că nu ne întrunim în cazul în care evităm să ne expunem atât pe noi înșine, cât și pe cei din jur la un risc, nu ar trebui să fie considerat lipsă de credință. Noi trebuie să avem cea mai mare grijă de templul lui Dumnezeu. “Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi, și pe care L-ați primit dela Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri?” 1 Corinteni 6:19

Din contră, dacă se prezintă riscuri clare, iar noi ne expunem în mod inutil, acest lucru devine încumetare. “Isus i-a răspuns: ,,S’a spus: Să nu ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău.” (Luca 4:12)

Să fim credincioși Tatălui nostru Ceresc, iar dacă este voia Lui, El ne poate apăra de aceste rele.

În cazul în care Dumnezeu are un plan diferit cu oricare dintre voi, și ați contractat acest virus, amintiți-vă că Dumnezeu are grija de voi și că este Marele Medic. El va iubește și vă va purta pe brațele Sale iubitoare pentru ca să treceți prin încercarea pe care o aveți de înfruntat.

Fie ca mila și harul lui Dumnezeu să ne ofere discernământul și puterea să facem voia Sa și să-I glorificăm Numele în orice circumstanță.

 

Fratele vostru în credință,
Eli Tenorio, Președinte al Conferinței Generale a AZSMR

Apel către credincioșii Adventiști de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă din România

12.03.2020  Comitetul Executiv al Uniunii Române a Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă

https://www.azsmr.ro/apel-catre-credinciosii-adventisti-de-ziua-a-saptea-miscarea-de-reforma-din-romania/

Stimați frați și prieteni, având în vedere situația de criză pe care o traversează omenirea în general, criză cu care se confruntă și țara noastră în legătură cu răspândirea virusului SARS-CoV‑2 (COVID-19), vă invităm să întâmpinați cu calm și responsabilitate această situație.

Dacă suntem încredințați că toate lucrurile sunt conduse de un braț puternic și că „toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8:28) , nu avem de ce să ne temem.

Cu toate acestea este înțelept din partea noastră să respectăm regulile în vigoare emise de autoritățile naționale și locale care conduc țara noastră, normele de igienă și de izolare, legi pe care le găsim și în Cuvântul lui Dumnezeu pentru cazuri de epidemii.

Nu este o dovadă de necredință dacă vom fi atenți să ne spălăm mai des ca de obicei mâinile, să evităm pe cât posibil contactul cu alte persoane, să ne izolăm dacă avem oarecare simptome de boală.

De asemenea, dacă normele de prevenție recomandă evitarea strângerii laolaltă a mai multor persoane, nu trebuie să privim această normă drept restricționare a libertății religioase, ci măsuri de prevenție împotriva răspândirii epidemiei.

Retrași fiecare în propriile familii ne putem bucura de un timp de părtășie plăcut alături de cei dragi, putem studia și medita la Cuvântul lui Dumnezeu, ne putem ruga pentru noi și pentru cei în nevoie. Dumnezeu ne va fi alături cu siguranță, chiar dacă suntem singuri și izolați și la timpul cuvenit El va deschide din nou posibilitatea părtășiei creștine, iar noi o vom prețui cu siguranță mai mult ca până acum.

 

Comitetul Executiv al Uniunii Române a Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă

Semnele timpului

„Fățarnicilor, fața pământului și a cerului știți s-o deosebiți, vremea aceasta cum de n-o deosebiți?”
(Luca 12:56)

Frunzele agitate cădeau
În jurul meu unde stăteam;
Zilele însorite se scurgeau
Și scădeau mereu – ce se întâmplă oare?
Vara, cu lumina soarelui
Și florile parfumate, este moartă;
Iar toamna, în bunătatea ei,
A presărat acum pământul cu roșu.

Nu este nevoie de un văzător să ne spună
Când vara se sfârșește;
Nu este nevoie de vreun profet
Să ne spună că iarna se apropie.
Cunoaștem semnele verii
Și ale toamnei, iernii și primăverii;
Dar știm noi semnele care ne spun
Despre venirea Regelui?

Semnele sunt scrise deslușit
Dacă noi doar ne uităm
În paginile binecuvântate
Ale măreței Cărți învechite.
Ziua venirii Lui
Se apropie acum cu siguranță…
Semnele sunt toate în jurul nostru
Pe pământ, pe mare și în cer.

Mireasa Lui se pregătește
Își pune hainele de har;
Ea așteaptă să vadă gloria
Și fața Lui zâmbitoare.

Priviți! El vine curând!
Iată, Mirele Se apropie!
Semnele sunt toate în jurul nostru,
Pe pământ, pe mare și în cer.

Ești pregătit pentru cină,
Pentru nunta Mielului?
Sau este totul pentru tine o glumă,
O teorie sau o înșelătorie?
Tu spui: „Am auzit această poveste,
O, de atât de multe ori până acum!”
Și așa tu nu realizezi
Că Mirele este la ușă.

Ziua Sa de pregătire
Și ziua Lui de nori și tristețe,
Ziua Lui de întuneric teribil
Și ziua Lui de osândă groaznică,
Ziua de groaznică pierzanie se grăbește
A tuturor oamenilor păcătoși,
Care vor căuta adăpost în peșteri
Sau vreun refugiu, atunci.

O, vino curând, Doamne Isuse!
Căci noi așteptăm din zi în zi.
„Iată! El vine curând”,
Acum aud Duhul spunând.
Noi nu vom mai zăbovi;
Pe pământ și mare sau în cer
Semnele spun hotărât
Împărăția Lui este aproape.

Adaptare după o sursă anonimă

Te invităm în familia online AZSMR-Bucov!

Comunitatea AZSMR “Eben-Ezer” Bucov te invită cu toată deschiderea să ni te alături în mediul on-line! Pentru a face acest lucru, te așteptăm pe următoarele platforme atât de utile cel puțin în aceste situații de criză prin care trece planeta cu acest virus nou:

https://www.azsmr-bucov.ro/websitul bisericii noastre – locul în care vei găsi toate videoclipurile publicate din 2016 (înființarea websitului) până în prezent (muzică, predici, povestiri, experiențe, versuri, evenimente – inclusiv evenimente disponibile în exclusivitate pe site, sfaturi pentru sănătate etc.), anunțuri, informații relevante și multe altele

https://www.azsmr-bucov.ro/live/pagina de pe websitul nostru, dedicată special transmisiunilor în direct – aici vei găsi nu doar transmisia, ci și orele în care suntem LIVE și arhiva ultimelor patru Sabate – ne găsești în direct săptămânal, atât Vineri seara, cât și Sâmbăta

https://www.youtube.com/c/azsmrbucov?sub_confirmation=1 – pentru a fi la curent cu activitatea noastră video și ca să primești primul materialele publicate, te invităm să te abonezi (subscribe) la canalul nostru de YouTube (AZSMR Bucov); ca să nu ratezi nimic, dă click și pe clopoțel – este platforma pe care vei găsi peste 1500 de videoclipuri pentru creșterea noastră spirituală

http://www.youtube.com/user/AZSMRBUCOV/live/ – aici vei găsi de fiecare dată transmisia LIVE în caz că nu ne merge websitul din anumite motive ce nu țin de noi

https://www.facebook.com/AZSMRBucov2/ – pe pagina de Facebook (AZSMR-Bucov) postăm albumele de poze de la evenimente, distribuim tot ce publicăm și interacționăm cu cei interesați – nu uita să dai și acesteia o apreciere (like) pentru a te abona

https://www.facebook.com/AZSMRBUCOVprofilul de Facebook (Azsmr Bucov) – din păcate acesta este limitat la doar 5000 de prieteni, de aceea multe din anunțurile postate pe pagină sunt duplicate și aici (recomandăm abonarea la pagina mai sus menționată: AZSMR-Bucov)

https://www.instagram.com/azsmrbucov/ – cel mai proaspăt întemeiat profil pe care ne poți găsi – @azsmrbucov pe Instagram – deocamdată încă în dezvoltare; te așteptăm să ne ne urmărești și aici pentru interacține directă și feedback rapid

Așteptăm mesaje după abonarea la fiecare platformă, ca să îți putem ura un “Bun venit!în familia on-line a comunității AZSMR-Bucov!

Vă așteptăm săptămânal să ne închinăm împreună Domnului prin intermediul transmisiilor în direct. Mai multe detalii pe pagina LIVE a siteului.

„Tot ce ne crește, ne înnobilează, ne ajută în năzuința spre mai bine și mai frumos, spre mai aproape de Modelul desăvârșit, merită promovat!”

(AZSMR-Bucov)

Poate ți-ar face plăcere să vizionezi și...

Descoperă ultimele postări

Nu uita să te abonezi!

© 2023 AZSMR-Bucov